logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อให้ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
8 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1079 ครั้ง