logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การมอบอาหารเพื่อบรรเทาควาามเดือนร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

อัลบั้มภาพ

18 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • การมอบอาหารเพื่อบรรเทาควาามเดือนร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO...
  วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เ...
  22 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การมอบอาหารเพื่อบรรเทาควาามเดือนร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO...
  วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้าดำเนินการ...
  19 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง