logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีและเจ้าหน้าที่  ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 6 โดยเป็นการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนนทบุรี  พร้อมทั้งจัดตลาดเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ณ บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.624 , 627 , 628 และนบ.631 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

20 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี...
  เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายอังกูร บัวศรี ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีพ...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5
  15 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง