logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีเปิดจ่ายแลกเหรียญเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

กำหนดการจำหน่าย จ่ายแลก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ชนิดโลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม จำหน่ายราคาเหรียญละ 20 บาท 

สถานที่จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
- กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
- หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
- หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 26186340
- สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2580 0729 (ในวัน และเวลาราชการ)

Online : www.treasury.go.th

ติดต่อสอบถาม Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999

31 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุร...
  15 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
  11 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ประสบอุทกภัย
  10 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง