logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ ชนิดราคา 20 บาท เริ่มจ่ายแลก 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ ชนิดราคา 20 บาท เริ่มจ่ายแลก 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 

1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงพาณิชย์

สถานที่จ่ายแลก
ส่วนกลาง
 • หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
 • หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
 • หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

ส่วนภูมิภาค
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2580 0729 (ในวัน และเวลาราชการ)

30 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 276 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุร...
  15 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565
  31 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
  11 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง