logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ภายใต้โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ณ บริเวณโครงการส่งน้ำพระยาบรรลือ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

23 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นกรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ใ...
  19 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุ...
  10 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
  3 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง