logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีคนพิการ) ฯ ลงวันที่ 22กย63
  22 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป (กรณีคนพิการ) และลูกจ้างชั่วคราว
  16 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (กรณีคนพิการ) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  2 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีคนพิการ) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
  21 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปกรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  15 มิถุนายน 2558
 • เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  22 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน
  23 เมษายน 2558
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 มีนาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
  9 มีนาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
  9 มกราคม 2558
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
  9 ธันวาคม 2557
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
  18 พฤศจิกายน 2557
 • ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
  19 ตุลาคม 2557